* MB se može koristiti takođje i na Kosovu.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?