Svi korisnici tarifa “Business Start”, “Business Team”, i “Business Free Team” sa ponudom  “Super Rrethi/Super krug”, mogu razgovarati sa  10 osoba u mreži za  sami 1 cent po minuti.

Aktiviranje

  • Za aktiviranje ponude Super Rrethi/Super krug” za jednu nedelju, pošaljite SMS sa tekstom “Super” na broj 50505. Aktiviranje za jednu nedelju košta1.02 EUR.
  • Za aktiviranje ponude  “Super Rrethi/Super krug” za jedan mesec pošaljite  SMS sa tekstom “MSuper” na broj 50505. Aktiviranje za jedan mesec košta 3.06 EUR.

Dodavanje, uklanjanje broja

Da biste dodali ili uklonili brojeve u ponudi  “Super Rreth/Supe krug”, vi prvo morate biti deo tarife “Business Start”, “Business Team”, ili “Business Free Team”. Za dodavanje ili uklanjane brojeva iz kruga pošaljite SMS na broj 50505 sa testom:

  • Plus 049xxxxxx – za dodavanje broja
  • Minus 049xxxxxx – za uklanjeanje broja

U  “Super Rrethi/Super krug”, možete dodati i brojeve fiksne telefonije IPKO, na sledeći način: +381387xxxxx

Deaktiviranje

  • Za deaktiviranje  “Super Rrethi/Super krug” za jednu nedelju pošaljite SMS sa tekstom “Stop Super”, na broj 50505, a za deaktiviranje “Super Rrethi” za jedan mesec pošaljite SMS sa tekstom “Stop MSuper”, na broj 50505.