IPKO Backup je usluga prvenstveno namenjena poslovnim klijentima malih i srednjih preduzeća. Ova usluga omogućava stvaranje rezervne kopije vašeg dragocenog sadržaja (poslovnih podataka, fotografija, fajlova, baze podataka, itd) sa vaših uređaja u bezbedan prostor servera koji se nalazi u objektima IPKO. Da bi se omogućilo stvaranje rezervne kopije iz njihovih uređaja, klijenti treba da preuzmu softver za stvaranje kopije rezerve (Backup Client Software) sa IPKO sajta (na osnovu korisničkog imena i lozinke dobijenim procesom registracije) i instaliraju ga na njihovim uređajima.

Softver za stvaranje rezervne kopije može da radi samo na uređajima sa operativnim sistemom MS Windows. Softver može da sačuva kopiju svih podataka koji se nalaze na takvim uređajima. Softver podržava i slike diska (disk imaging). Sačuvane kopije se kodiraju sa AES-256. Uklanjanje kopiranih podataka je moguće.

Ova usluga se nudi u tri paketa koji se razlikuju po kapacitetu prostora raspoloživog za rezervnu kopiju. Kapacitet se može dodati sa po 100 GB.

Za više pitanja, molimo vas kontaktirajte nas na ict@ipko.com

Zdravo! Kako vam možemo pomoći?