Usluga „IPKO Hosting“ omogućava organizacijama da stvore njihovu stranicu na internetu koja je pristupačna preko “World Wide Web”. Usluga hosting-a web strana se sastoji od prostora koji je dat u zakup nekog servera, kao i od internet veze.

Iz paketa za hosting web strana, možete lako odabrati paket koji najviše odgovora vašim potrebama. Web strana i vaša pošta će se postaviti na naše servere u sigurnom centru podataka koji se nalazi u Industrijskoj zoni u Kosovu Polju.

Naši paketi za hosting obuhvataju mogućnosti višestrukih domena (Multiple Domain) različitog sadržaja, posebne baze podataka (MySQL) i različite pakete e-mail adresa prema potrebama klijenta ( na osnovu izabranog paketa).

*Godišnjim paketima za hosting: Bronze, Silver ili Gold, registrovanje ili produživanje imena domena: .com, .net, .biz, .info, .org, .net  je besplatno.

Koristi od “IPKO Hosting”

  • Hosting unutar Kosova
  • Manje administrativnih procedura u slučaju intervencija (u slučaju potrebe uzimanje podataka i u fizičkom obliku)
  • Komuniciranje bez problema – vremenska zona

Za više pitanja, molimo vas kontaktirajte nas na ict@ipko.com

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?