Microsoft Teams je prava aplikacija za vašu organizaciju – radni prostor za saradnju i komunikaciju u
realnom vremenu, sastanke i deljenje datoteka!
Sve na jednom mestu, sve otvoreno, svima dostupno.
Microsoft Teams je aplikacija za kolaboraciju Office 365 koja integriše ljude, sadržaj i alate kojima vaš tim
treba da bude angažovaniji i efikasniji.
Pretplata uključuje 6-mesečnu besplatnu uslugu koju klijent pruža Microsoft i aktivira putem IPKO-a. Na
portalu office365 (portal.office.com) korisnici imaju vezu za preuzimanje Microsoft timova za PC i MAC
programe. Na mobilnim telefonima / tabletima aplikacije su dostupne preko Plai i iStore. Za instalaciju
korisnik mora slediti uputstva koja se nalaze na portalu Microsoft Teams.
Aktivacija besplatne upotrebe ističe nakon 6 meseci bez ikakve automatske naknade.
Za više informacija kontaktirajte nas na: ict@ipko.com