Imate potrebu za brzim, sigurnim i  otpornim virtuelnim serverom na Kosovu?

Privatni virtuelni server (VPS) je virtuelna mašina koja se prodaje kao usluga od strane IPKO Telecommunications.

Zbog mnogih ciljeva, oni su ekvivalentni u funkcionalnom aspektu sa posvećenim fizičkim serverom, i budući da su definisani kao sofrweare (software-defined), postoji mogućnost da se stvaraju i konfiguriraju veoma lako.

Koristi od IPKO VPS-a

Nema potrebe za CAPEX (investicije u server)

Lako povećanje kapaciteta

Nema potrebe za održavanjem

Manji troškovi za električnu energiju

Manje troškova za rashlađivanje

Za više pitanja, molimo vas kontaktirajte nas na ict@ipko.com