Brojevi 080070070 i 080070000 su besplatni brojevi za povezivanje sa IPKO-im Call centrom sa svih operatera na Kosovu.

Te tjera