Klientët tanë që ndodhen jashtë vendit mund të thërrasin në qendrën e thirrjeve pa pagesë përmes kodit *770#

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp