Klientët tanë që ndodhen jashtë vendit mund të thërrasin në qendrën e thirrjeve pa pagesë përmes kodit *770#

Zdravo! Kako vam možemo pomoći?

Facebook
Live Chat