1. Prvo treba da se Tp Link poveže sa Modemom preko Lan kabla.
  2. Na vašem kompjuteru otvorite pretraživač i upišite ovu IP adresu: 192.168.1.1 gde će vam se tražiti ime korisnika i lozinka.
  3. Oba su: admin. Nakon što se otvori glavna strana, sa leve strane kliknite na “”Quick Setup”” i idite na “”Next””. Nastavite birajući “”Dynamic IP”” i kliknite na “”Next””.
  4. Odaberite vaše ime SSID (ime Wireless-a), region Albanija, Wap sigurnost, u praznini upišite željenu lozinku u dužini od 8 do 64 karaktera i na kraju kliknite na Rebot ili Finish

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp