Jezik na mobilnoj telefoniji može se promeniti slanjem SMS-a na 50505 sa tekstom:

  • Shqip (za albanski jezik),
  • English (za engleski jezik),
  • Srpski (za srpski jezik).

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp