Kredit na telefonu možete dopuniti na nekoliko načina:

 • Greb-greb karticom,
 • Elektronskom dopunom ili Top-Up,
 • Mobilnom dopunom- klijenti distributera,
 • Transferom kredita,
 • SMS Top kod Up kod Banka Ekonomike,
 • SMS Top Up kod Banka për Biznes,
 • ATM Top Up Banka Kombëtare Tregëtare,
 • E-banking kod Banka Kombëtare Tregëtare,
 • SMS Top Up kod NLB Priština,
 • SMS Top Up kod ProCredit
 • IPKOMat, dopuna preko ATM-a ProCredit Banke
 • SMS Top UP kod Raiffeisen Banke
 • SMS Top Up kod TEB Banke

Svi ovi načini omogućuju da budete u stalnom kontaktu da drugima.

Greb-greb kartice: 5€, 10€, i 20€
Greb-greb kartice možete kupiti u svim radnjama i kod ovlašćenih distributera IPKO-a.

Da dopunite račun telefona preko greb-greb kartice, treba da otkrijete kod i da pritisnite: *123*otkriveni kod od 16 cifara#.

Da dopunite račun nekom drugom pritisnite: 123*otkriveni kod od 16 cifara*(broj telefona)#.

Elektronska dopuna (TOP-UP)

Preko elektronskih dopuna odlučujete o tome koliko ćete dopuniti račun vašeg telefona. Odaberite iznos kredita koji želite da dopunite od 1.00 € do 50.00 €.
Važenje
Vreme trajanja dopune vašeg računa zavisi od iznosa kredita koji želite da dopunite na račun telefona i primenjuje se od vremena kada se dopuna izvrši:

IZNOS DOPUNEVAŽENJE*
1€10 dana
2€20 dana
3€ do 4€30 dana
5€ do 9€60 dana
10€ do 19€90 dana
20€+360 dana

 

*Važenje, koje odredite preko odabrane dopune, pokazuje vreme tokom kojeg možete koristiti sve usluge mobilne telefonije, a nakon što istekne određeno vreme od na primer 10 dana, 20 dana, 30 dana i drugo, narednih 30 dana možete primati samo pozive.

Ukoliko tokom ovih 30 dana ne dopunite vaš telefon, onda će Vaš broj biti suspendovan.