Kredit na telefonu možete dopuniti na nekoliko načina:

 • Greb-greb karticom,
 • Elektronskom dopunom ili Top-Up,
 • Mobilnom dopunom- klijenti distributera,
 • Transferom kredita,
 • SMS Top kod Up kod Banka Ekonomike,
 • SMS Top Up kod Banka për Biznes,
 • ATM Top Up Banka Kombëtare Tregëtare,
 • E-banking kod Banka Kombëtare Tregëtare,
 • SMS Top Up kod NLB Priština,
 • SMS Top Up kod ProCredit
 • IPKOMat, dopuna preko ATM-a ProCredit Banke
 • SMS Top UP kod Raiffeisen Banke
 • SMS Top Up kod TEB Banke

Svi ovi načini omogućuju da budete u stalnom kontaktu da drugima.

Greb-greb kartice: 5€, 10€, i 20€
Greb-greb kartice možete kupiti u svim radnjama i kod ovlašćenih distributera IPKO-a.

Da dopunite račun telefona preko greb-greb kartice, treba da otkrijete kod i da pritisnite: *123*otkriveni kod od 16 cifara#.

Da dopunite račun nekom drugom pritisnite: 123*otkriveni kod od 16 cifara*(broj telefona)#.

Elektronska dopuna (TOP-UP)

Preko elektronskih dopuna odlučujete o tome koliko ćete dopuniti račun vašeg telefona. Odaberite iznos kredita koji želite da dopunite od 1.00 € do 50.00 €.
Važenje
Vreme trajanja dopune vašeg računa zavisi od iznosa kredita koji želite da dopunite na račun telefona i primenjuje se od vremena kada se dopuna izvrši:

IZNOS DOPUNEVAŽENJE*
1€10 dana
2€20 dana
3€ do 4€30 dana
5€ do 9€60 dana
10€ do 19€90 dana
20€+360 dana

 

*Važenje, koje odredite preko odabrane dopune, pokazuje vreme tokom kojeg možete koristiti sve usluge mobilne telefonije, a nakon što istekne određeno vreme od na primer 10 dana, 20 dana, 30 dana i drugo, narednih 30 dana možete primati samo pozive.

Ukoliko tokom ovih 30 dana ne dopunite vaš telefon, onda će Vaš broj biti suspendovan.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp