Tokom vašeg boravka na Kosovu, odaberite mrežu Mobitel/ IPKO za roaming. IPKO vam obezbeđuje komunikaciju po jeftinim tarifama, sa najširom pokrivenošću kosovskog stanovništva i najstabilnijom mrežom u zemlji.

Za priključivanje na uslugu roaming IPKO-a, konfigurišite uslugu u zavisnosti od vašeg mobilnog telefona:

  • Nokia – Meny – Tools – Phone Settings – Network Selection – Manual
  • Sony Ericsson – Connectivity – GSM Networks – Select Network
  • Samsung – Meny – Extras – Network Services – Network Selection – Manual
  • Motorola – Meny – Settings – Network – Available Network

Ukoliko vam je potrebna pomoć za korišćenje usluge roaming IPKO-a tokom vremena vašeg boravka na Kosovu, pozovite broj +386 49 700 700 na kome će vam se javiti jedan od naših zastupnika kako bi vam pružio pomoć. Korisnički servis IPKO-a nalazi vam se na raspolaganju 24 časa dnevno.