SMS Top Up preko Banke per Biznes

To vam omogućava da dopunite svoj mobilni telefon, internet i digitalnu televiziju i paketi DUO TV slanjem SMS poruke na 50000.

Da dopune račun mobilne telefonije IPKO:

  • Samo napišite zbir dopune i pošaljite SMS na 50000
  • Primer: “5” (za punjenje 5€)

Za dopunu kredita na IPKO fiks:

  • Napišite Fiks , ostavite razmak, iznos dopune koji želite da dopunite, ostavite razmak i pošaljite SMS na 50000
  • Primer: ” Fiks 038xxxxxx 5″ (za punjenje 5€)

Za dopunu kredita na IPKO interneta:

  • Napišite Int, ostavite razmak, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50000
  • Primer: “Int korisničko ime”

Za dopunu kredita na televiziji IPKO-a:

  • Napišite TV, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50000
  • Primer: “TV korisničko ime “

Za dopunu kredita na IPKO-a DUO TV (televizija i internet):

  • Napišite duotv, ostavite razmak, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50000
  • Primer: “Duotv korisničko ime”