SMS Top Up preko NLB Prishtina

Ova usluga vam omogućava da dopunite svoj mobilni telefon, internet i digitalnu televiziju i TV paketi, Duo TV slanjem SMS poruke na 50444.

Za dopunjavanje računa IPKO mobilni:

  • Napišite broj mobilnog telefona, napravite razmak, iznos koji želite da dopunite i pošaljite SMS na 50444
  • Primer: ” 049xxxxxx 5 ” (za dopunu od 5€)

Dopuna može biti izvršena u iznosu od 5 – 100€.

Za dopunjavanje računa IPKO televizije:

  • Napišite tv, napravite razmak, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50444
  • Primer: ” TV xxxxxxxxx “

Za dopunjavanje računa IPKO interneta:

  • Napišite internet, napravite razmak, korisničko ime i pošaljite SMS na 50444
  • Primer: ” internet xxxxxxxxx “

Za dopunjavanje računa IPKO DUO TV (televizija i internet):

  • Napišite DUOTV, napravite razmak, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50444
  • Primer: ” DUOTV xxxxxxxxx “