Plaćajte internet, TV ili fiksnu telefoniju mobilnim telefonom.

Nova usluga kompanije IPKO omogućava vam da plaćate fiksne usluge putem vašeg mobilnog telefona. Plaćajte pakete za internet, televiziju ili fiksnu telefoniju, brzo i bez problema, u svakom trenutku i na svakom koraku.

Da načinite uplate putem vašeg mobilnog telefona, primenite instrukcije koje slede u nastavku: Pritisnite *101#

a.) U meniju koji vam se prikaže, odaberite opciju “Uplate”

b.) Po redu, odaberite paket koji želite da platite” DTV porodični

  • DUO TV
  • Internet paketi 1
  • Internet paketi 2
  • Internet paketi 3
  • Duo – mini
  • Duo – maxi
  • PPV kredit

c.) Ukoliko želite da platite DTV porodični paket ili DUO TV, onda treba da upišete broj vaše kartice SMART, a ukoliko želite da platite internet, onda treba da unesete vaše korisničko ime (username).

d.) Potvrdite uplatu.

Za uplatu je neophodno da imate dovoljno kredita na vašem mobilnom telefonu.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp