Aktivirajte pasqyra.ipko.com i upravljajte vašim poslovnim računom online, 24 časova dnevno, gde god da se nalazite!

Da biste aktivirali ovu uslugu, kompanije koje su deo IPKO treba da se obrate službeniku prodaje koji je odgovoran za njihovu kompaniju.

Vaš poslovni račun u pasqyra.ipko.com sadrži sledeće mogućnosti:

USLUGE

Mogućnost da pogledate i upravljate svim aktivnim uslugama, uključujući pristup mobilnoj telefoniji, internetu, digitalnoj televiziji i fiksnoj telefoniji.

MOBILNA TELEFONIJA

Pristup svim postpejd brojevima koji su registrovani u ime vaše kompanije. Menadžer vašeg računa omogućava pristup u tarife ovih brojeva, troškove telefonskih poziva i druge aktivnosti u okviru jednog broja, uključujući sledeće aktivnosti: slanje SMS i troškove interneta na mobilnom telefonu.

INTERNET

Možete imati pristup aktivnim internet linkovima, gde čete za svaki link moći da vidite vrstu, korisnika, tarifu i stanje računa.

DIGITALNA TELEVIZIJA IPKO

Pristup svim digitalnim TV linkovima da biste videli vrstu, tarife i stanje tih linkova.

FIKSNA TELEFONIJA

Pristup svim aktivnim linkovima fiksne telefonije, uključujući korisnike, tarife, račune i stanje.

UPLATE

Pregled u sve uplate realizovane tokom određenog perioda, sa uvidom u njihovu vrednost i datum kada je uplata izvršena.

RAČUNI

Nadzor svih računa, sa uvidom u tačne datume kada uplata treba da se izvrši. Ova mogućnost će pomoć tokom poslovanja i uvek ćete biti obavešteni putem SMS-a o pristizanju narednog računa u pasqyra.ipko.com.

Ova usluga, takođe, dozvoljava čuvanje i štampanje računa.

Aktivirajte svoj poslovni račun sada i iskoristite platformu koja je posebno izgrađena da što lakše upravljate svojim uslugama iz kompanije IPKO.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?