Da li imate IPKO-v broj?

Dođi i dobijaš super ponude za nove brojeve. Novi brojevi će imati mobilni internet, nacionalne minute i novac na računu na telefonu. Minuti i SMS-ovi su za korišćenje prema svim operaterima na Kosovu. Novi brojevi će važiti 60 dana.

Kao novi klijent, možete birati između dva paketa za nove brojeve:

SIM 1

OpisPogodnosti
Cena5.00 €
Stanje na računu2.00 €
Sim sadrži10GB, 100 nacionalnih minuta
Važenje pogodnosti14 dana

SIM 2

Opis
Cena3.00 €
Stanje na računu1.00 €
Sim sadrži5 GB, 50 nacionalnih minuta
Važenje pogodnosti14 dana

Važenje pogodnosti se kontroliše pozivanjem *116#
Važenje stanja na računu se kontroliše pozivanjem *123#

Nakon što se pogodnosti potroše, primeniće se standardne cene koje su dole navedene:

UslugaCena
Pozivi prema IPKO-u0.15 €
Pozivi prema drugim operaterima0.153 €
SMS u IPKO-u0.062 €
SMS prema ostalim operaterima0.082 €
Pozivi u krugu 0.04 €
SMS u krugu 0.04 €

Punovažnost

Period punovažnosti zavisi od iznosa kredita kojom odlučite da dopunite vaš račun i primenjuje se od momenta kad dopunite kredit:

Iznos dopuneTrajanje*
1€10 dana
2€20 dana
3€ – 4€30 dana
5€ – 9€60 dana
10€ – 19€90 dana
20€ +360 dana

*Rok trajanja, koju određujete odabranom dopunom, pokazuje vreme tokom koga možete koristiti sve usluge mobilne telefonije, a nakon što prođe određeni rok od na primer 10 dana, 20 dana, 30 dana i tako dalje, tokom narednih 14 dana možete primati samo pozive.

Tokom ovih 14 dana, ukoliko ne dopunite vaš telefon, vaš broj bit će ukinut.

Popunite račun preko nacionalnih banaka