Dobrodošao u Ipko.

Sada svi novi klijenti dobijaju SIM karticu za samo 3 evra i paket Tip Aktiv sa 20GB besplatno.

TiP Aktiv sadrži:

  • 4GB
  • 200 nacionalnih minuta
  • 300 nacionalnih SMS-ova

Minuti i SMS-ovi se koriste prema svim operaterima na Kosovu. Paket važi 30 dana. Paket TiP se automatski obnavlja nakon 30 dana. Cena paketa TiP Aktiv je 4.95 evra.

Novi brojevi će imati aktiviran Paket TiP sa 200MIN/300SMS/4GB + 4GB BESPLATNO. A tokom naredne četiri aktivizacije paketa TiP Aktiv ili TiP Ndryshe dobijaju po dodatnih 4GB interneta, dakle ukupno 20 dodatnih GB interneta.

Da bi klijent dobio 20GB besplatno, mora da ima aktivan paket TiP Aktiv ili TiP Ndryshe, preko automatskog aktiviranja ili aktiviranjem jednog od ovih paketa ručno, preko USSD koda TiP Aktiv *110*5# i TiP Ndryshe *110*7# u IPKO-vim radnjama, kod naših distributera ili preko aplikacije MyIPKO.

Da se prekine automatsko aktiviranje klijent treba da pozove kod *110*9#. Prekidom automatskog aktiviranja klijent prekida promociju i neće dobiti preostale besplatne GB.

Stanje na računu se kontroliše pozivanjem koda *100#
Nakon što se pogodnosti potroše, primeniće se standardne cene koje su dole
navedene:

UslugaCena
Pozivi prema IPKO-u0.15 €
Pozivi prema drugim operaterima0.153 €
SMS u IPKO-u0.062 €
SMS prema ostalim operaterima0.082 €
Pozivi u krugu 0.04 €
SMS u krugu 0.04 €

Punovažnost

Period punovažnosti zavisi od iznosa kredita kojom odlučite da dopunite vaš račun i primenjuje se od momenta kad dopunite kredit:

Iznos dopuneTrajanje*
1€10 dana
2€20 dana
3€ – 4€30 dana
5€ – 9€60 dana
10€ – 19€90 dana
20€ +360 dana

*Rok trajanja, koju određujete odabranom dopunom, pokazuje vreme tokom koga možete koristiti sve usluge mobilne telefonije, a nakon što prođe određeni rok od na primer 10 dana, 20 dana, 30 dana i tako dalje, tokom narednih 14 dana možete primati samo pozive.

Tokom ovih 14 dana, ukoliko ne dopunite vaš telefon, vaš broj bit će ukinut.

Popunite račun preko nacionalnih banaka