Svi vi koji ne živite na Kosovu možete slati poruke vašim bližnjima na Kosovu.

Takođe, vi koji ste sa Kosova, obavestite sada vaše bližnje u dijaspori da mogu da vam pošalju online dopune.

Za dopunu posetite ovaj link: https://www.ding.com/countries/europe/kosovo/top-up-ipko i šaljite dopune iz svih država Evrope. Vi koji živite u Italiji, posetite prodajne objekte: Lottomatica (Tobacco shop) i Spaysy, a Vi koji ste u Nemačkoj: ATG Mobile i Deepika.