Prenesite kredit – Pruža se prenos kredita na druge brojeve IPKO-a kao i informacija za minimalnu i maksimalnu prenosivu vrednost kredita.

Moj krug– Pruža se mogućnost stvaranjakruga, da se vide brojevi u krugu, kao i da se dodaju, uklone ili izmene brojevi kruga.

Promocija– Pruža se mogućnost aktiviranja ili deaktiviranja promotivnih ponuda.

Proveri račun – Pruža se mogućnost za kontrolisanje telefonskog računa, datuma isteka kao i relevantnih informacija u slučaju da broju/računu istekne rok.

3G – Pruža se mogućnost za aktiviranje i deaktiviranje 3G paketa.

Međunarodni bonus – Pruža se mogućnost aktiviranja ove usluge kao i informacija za minutedobijene kao rezultat prijema međunarodnih poziva.

Dodatne usluge– Za više informacija, posetite: http://my.ipko.com

 

Nakon aktiviranja vašeg pregleda stanja, vi ćete dobiti 10 SMS – a.