Svi korisnici tarife Fol me ton’, ponudom Super krug, mogu razgovarati sa 10 osoba u krugu za samo 1 cent po minuti.

Aktivizacija

  • Da aktivirate Super krug na jednu nedelju, pošaljite SMS sa tekstom “Super”, na broj 50505.Aktiviranje usluge na jednu nedelju košta 1.02EUR.
  • Da aktivirate Super krug na jedan mesec, pošaljite SMS sa tekstom “MSuper” na broj 50505.Aktiviranje na jedan mesec košta 3.06EUR.

Deaktivizacija

  • Da deaktivirate Super krug na jednu nedelju, pošaljite SMS sa tekstom “Stop Super”, na broj 50505, da deaktivirate Super krug na jedan mesec, pošaljite SMS sa tekstom “Stop MSuper” na broj 50505.