Sada svi novi kupci dobijaju pogodnosti za SIM karticu ispod samo 3 evra.

  • 10GB mobilni internet
  • 100 minuta
  • 100 SMS

Minute i SMS su dostupni za upotrebu kod svih operatera na Kosovu.

Stanje računa se provjerava pozivanjem *110#

Paket važi 14 dana. Nakon ovog perioda, TiP Aktiv paket će se aktivirati.

Nakon što iskoristite pogodnosti, primenjivaće se sledeće standardne cene:

Usluga Cena
Pozivi prema IPKO-u 0.13 €
Pozivi prema drugim operaterima 0.153 €
SMS u IPKO-u 0.062 €
SMS prema ostalim operaterima 0.082 €
Pozivi u krugu  0.04 €
SMS u krugu  0.04 €

Važenje

Period važenja vaše dopune zavisi od iznosa kredita kojom odlučite da dopunite vaš račun i primenjuje se od momenta kad dopunite kredit:

Iznos dopune Trajanje*
1€ 10 dana
2€ 20 dana
3€ – 4€ 30 dana
5€ – 9€ 60 dana
10€ – 19€ 90 dana
20€ + 360 dana

*Dužina trajanja, koju određujete odabranom dopunom, pokazuje vreme tokom koga možete koristiti sve usluge mobilne telefonije, a nakon što prođe određeni rok od na primer 10 dana, 20 dana, 30 dana i tako dalje, tokom narednih 14 dana možete primati samo pozive.

Tokom ovih 14 dana, ukoliko ne dopunite vaš telefon, vaš broj bit će ukinut.

Popunite račun preko nacionalnih banaka