Sada svi novi klijenti mogu da izaberu SIM karticu sa sledećim pogodnostima: internet na mobilnom ili minute.

Korisnik interneta na mobilnom

Ako ste korisnik interneta na mobilnom, dobićete SIM karticu sa 1GB interneta koji važe 30 dana, a koja košta 3 EVRA.

Za vas koji koristite internet na mobilnom, nakon što potrošite 1GB, izaberite jedan od paketa koje nudimo za naše klijente. Za više informacija, kliknite ovde.

Korisnik minuta

Ako ste korisnik minuta, uz vašu SIM karticu ćete dobiti 1000 minuta koji važe 30 dana, koja košta 3 EVRA.

Nakon što ste potrošili 1000 minuta, pogledajte cene za tarifu Start.

Usluga Cena
Pozivi prema IPKO-u 0.13 €
Pozivi prema drugim operaterima 0.153 €
SMS u IPKO-u 0.082 €
SMS prema ostalim operaterima 0.062 €
Pozivi u krugu  0.04 €
SMS u krugu  0.04 €

 

Važenje

Period važenja vaše dopune zavisi od iznosa kredita kojom odlučite da dopunite vaš račun i primenjuje se od momenta kad dopunite kredit:

Iznos dopune Trajanje*
1€ 10 dana
2€ 20 dana
3€ do 4€ 60 dana
5€ do 9€ 90 dana
10€ do 19€ 180 dana
20€ i više 330 dana

*Dužina trajanja, koju određujete odabranom dopunom, pokazuje vreme tokom koga možete koristiti sve usluge mobilne telefonije, a nakon što prođe određeni rok od na primer 10 dana, 20 dana, 30 dana i tako dalje, tokom narednih 30 dana možete primati samo pozive.

Tokom ovih 30 dana, ukoliko ne dopunite vaš telefon, vaš broj biće obustavljen.

 

Popunite račun preko nacionalnih banaka