Aktiviraj jedan od paketa interneta na mobilni, brzo i bilo gde!

Izaberi destinaciju i koristi aktiviran paket bilo gde u zemlji/grupi država.

Način plaćanja:

  1. Aplikacija My IPKO
  2. IPKO radnje/ mesta prodaje