Pronađite niže troškove za pozive, SMS i mobilne podatke za Balkan.

 

Servis Cena
Pozivi sa svim operaterima na Kosovu i *Balkanu 0.15€/ min
Dolazni pozivi 0.0472€/ min
SMS Sasvim operaterima na Kosovu i *Balkanu 0.06€
MB 0.14€

*Ove naknade važe za Albaniju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.