IPKO prolazi kroz završnu fazu implementacije pozivnog broja zemlje. Konačna tehnička promena svih mobilnih korisnika IPKO-a biće završena 1. juna, rano ujutro.

Ovo je najsloženiji proces; stoga se možete suočiti sa nekim poteškoćama tokom subote. Molimo vas za strpljenje, jer je ovo privremeni proces.

Ako se suočavate sa poteškoćama ili nemate pokrivenost mreže u subotu, sledite korake ispod nakon 08:00 ujutro:

Ja sam na Kosovu i izgubio sam vezu sa mrežom. Šta bih trebao da uradim?

  • Korak 1 – Isključite / uključite telefon (Napomena: Ako tražite ručno, izaberite IPKO ili 221 02 kao svoju mrežu).

Ako i dalje nemate pokrivenost:

  • Korak 2 – Dok je vaš telefon uključen, izvadite SIM karticu i ponovo je umetnite u telefon. Ako telefon zatraži da ga ponovo pokrenete, ponovo pokrenite (ponovo, ako ručno tražite, izaberite IPKO ili 221 02 kao svoju mrežu).

Ako i dalje nemate pokrivenost:

  • Korak 3 – Kontaktirajte IPKO pozivni centar na 049 700 700 ili pošaljite e-mail na: info@ipko.com

Ja sam na Kosovu i povezan sam sa mrežom, ali ne mogu da koristim podatke. Šta bih trebao da uradim?

  • Korak 1 – Proverite da li je vaše APN ime postavljeno na IPKO. Ako nije, molimo vas da ga postavite na IPKO i proverite da li možete koristiti podatke.
  • Korak 2 – Ako ste podesili APN ime za IPKO, ali još uvek ne možete da koristite podatke, ponovo pokrenite telefon.
  • Korak  3 – Ako ste izvršili korake 1 – 2, ali još uvek ne možete da koristite podatke, kontaktirajte IPKO centar na 049 700 700 ili pošaljite e-poštu na: info@ipko.com

Ja sam izvan Kosova u romingu i izgubio sam mrežu. Šta bih trebao da uradim?

  • Korak 1 – Molimo Vas da ručno izaberete jednog od operatera sa kojim sada imamo direktne roming odnose. Lista mogućih operatera se može proveriti ovde i izaberite zemlju u kojoj se nalazite u romingu.

Ako nema operatera navedenog u zemlji koju posećujete, nažalost, nećete moći da koristite roming usluge, dok operateri iz te zemlje ne izvrše promene u svojoj mreži i otvore opseg za pozivni broj naše zemlje 383. Ako