IPKO slavi Ramazanski Bajram sa organizacijama “SOS dečija sela na Kosovu“ (SOS Fshatrat e Fëmijëve të Kosovës), “Nada“ (Shpresa), „Kuće za decu na Kosovu“ (Shtëpitë për Fëmijët në Kosovë), „Centar za sprečavanje i zaštitu žrtava trafikinga“ (Qendra për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit) i Staračkim domom u Prištini.

Grupa zaposlenih u IPKO-u, osim što su podelili slatkiše za decu iz ovih centara i u Staračkom domu, oni su i proveli dan i sa njima i izvodili su razne pesme.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?