IPKO vam pruža sigurnost u vašim domovima

Priština, 21. juna 2018. godine – IPKO je lansirao svoj najnoviji produkt, ovaj put u vezi sa sigurnošću doma. Za sve vas koji se bojite da su vaši stanovi ili vaše kuće u opasnosti od nekog neovlašćenog ulaska ili požara, IPKO je kreirao za vas potrebno rešenje.

IPKO, kao lider u inovacijama, donosi produkt “Home Security”, u partnerstvu sa Besa Security. Ovim produktom se mogu nadgledati kuće ili stanovi, lako i sa udaljenosti. Preko aplikacije ‘Besa Security Mobile TTE’, koja se može preuzeti na pametnim telefonima Android i iOS, šalju se sve informacije u vezi sa bezbednošću kuće, u realnom vremenu. Ova aplikacija će automatski poslati obaveštenje ukoliko se vrata provale, ukoliko se primeti kretanje ili ukoliko dođe do požara u kući..

Štaviše, “Home Security” je prekonfigurisan i sadrži u sebi upute za instalaciju ovog uređaja i veoma je lak za upotrebu. Ovaj produkt se nalazi u svim prodavnicama IPKO i sa njim dolazi garancija u trajanju od 12 meseci. Za više informacija u vezi sa bezbednošću u kući, posetite: https://www.ipko.com/offers/home-security/

IPKO je najstabilniji operater na Kosovu i poznat je po pametnim rešenjima, inovacijama i po dobrim uslugama prema klijentima.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp