IPKO podržava Univerzitet u Prištini postavljanjem jedne agrohemisjke stanice, za svrhe studija

Priština, 6. juna 2018. godine – IPKO je potpisao sporazum o saradnji sa Universitetom u Prištini, Fakultet za poljoprivredu i veterinarstvo. Ovaj sporazum je potpisan da bi se podržali studenti na Univerzitetu u Prištini i to konkretnim metodama tretiranja fizičkih parametara i pružanja elektronski obrađenih podataka za agrohemijske uslove, a u skladu sa potrebama studenata.

“IPKO-Smart Agriculture” je pametan projekat, koji će pružiti studentima potrebne i obrađene agrohemijske podatke, a što je od ključne važnosti za njihove studije. Mi smo veoma srećni jer podržavamo Universitet u Prištini i kosovske studente, a s druge strane radimo to isto i sa poljoprivrednicima na Kosovu”, rekao je Robert Erzin, izvršni direktor IPKO Telecommunications L.L.C.

Agrohemijska stanica za Universitet u Prištini je najsavremenije tehnologije, i koja sadrži neke dodatne senzore, koji na kontinuirani način proizvode podatke u vezi sa atmosferskim pritiskom, vetrovima, i štaviše pruža i podatke koji mogu predvideti različite bolesti za različite kulture.

“Putem ove podrške Universitetu u Prištini, IPKO neposredno pomaže studentima Poljoprivrednog fakulteta da isti studiraju i istražuju na praktičan način. Ovo je zaista potrebno da bi isti dostigli njihove akademske ciljeve”, rekao je Marjan Dema, rektor Universiteta u Prištini “Hasan Prishtina”.

Do sada, IPKO je instalirao 16 agrohemijskih stanica u okviru pilot faze, koje trenutno prikupljaju podatke za poljoprivrednike na Kosovu. S druge strane, do kraja projekta, IPKO namerava da postavi 100 agrohemijskih stanica na celom Kosovu, a koje će koristiti svi poljoprivrednici Kosova.

Ove stanice će pružiti poljoprivrednicima potrebne podatke – besplatno, a u vezi sa stanjem zemljišta i vazduha za specifične lokacije. Informacije koje će biti dobijene od agrohemijskih stanica će se tumačiti za registrovane poljoprivrednike na jednostavan i razumljiv način. Tumačenje ovih poruka se podržava od strane kontraktora USAID-a, TetraTech ARD.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp