IPKO je potpisao memorandum o razumevanju sa TetraTech, za pametna rešenja u oblasti poljoprivrede na Kosovu

Priština, 12. aprila 2018. godine – IPKO Telecommunications je potpisao Memorandum o razumevanju sa TetraTech ARD, kontraktora USAID-a na Kosovu. IPKO će sarađivati sa TetraTech ARD u inovativnom projektu “IPKO-Agrohemijska prognoza”, na nivou eksperata. Ideja ovog projekta je da se obaveste kosovski poljoprivrednici u vezi sa agrohemijskim uslovima u zemlji, i takođe da dobiju informacije koje su potrebne u vezi sa bolestima biljaka i druge specifične informacije u vezi sa različitim lokacijama na Kosovu.

Projekat je trenutno u pilot fazi, gde je 16 agrarnih stanica već instalirano a one prikupljaju neke agrohemisjke podatke za poljoprivrednike.

Projekat će se u početku lansirati slanjem poruka preko SMS-a za sve registrovane poljoprivrednike. IPKO predviđa da će se do kraja ovog projekta instalirati do 100 agrarnih stanica, u sedam regiona, pokrivajući tako svu teritoriju Kosova.

Ove stanice će pružati poljoprivrednicima potrebne informacije, uključujući i merenja uslova zemljišta i vazduha i preko specifičnih aplikacija će dobijati informacije koje su potrebne u vezi sa agrohemisjkom prognozom. IPKO će investirati u poljoprivrednu industriju, intalirajući te inovativne / pametne stanice na različitim mestima na Kosovu, dok će kontraktor USAID-a asistirati u tumačenju podataka za kosovkse poljoprivrednike.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp