Završena je raspodela svih medicinskih uređaja u ukupno 20 (dvadeset) pedijatrijskih jedinica u glavnim centrima za porodičnu medicinu.

Na osnovu godišnjeg broja poseta, procenjuje se da više od 350 hiljada dece na nivou zemlje ostvaruje koristi od ove donacije (u iznosu od 150.000 evra), koja ima za cilj da pruži pomoć pedijatrijskim jedinicama u vidu neophodnih uređaja i sredstava za rad.

Među doniranom opremom nalaze se: ultrazvučni aparati za pedijatrijske usluge, hematološki brojači, biohemijski aparati, stomatološke stolice sa svom pratećom opremom (full set), 12-kanalni EKG aparati, fetalni monitor za ginekologiju i porodilište, Hotler za merenje krvi, aparati za kiseonik, defibrilatori, spirometri i mnogi drugi uređaji.

Inicijativa “Stojimo uz decu” otpočela je u Regionalnoj bolnici u Prizrenu, da bi se nastavila u GCPM u drugim opštinama, kao što su: Uroševac, Obilić, Srbica, Glogovac, Đakovica, Peć, Gnjilane, Gračanica, Klina, Istok, Suva Reka, Orahovac, Junik, Ranilug, Podujevo, Vučitrn, Dečane, Mališevo i Mitrovica.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?