Donacije

Opšti uslovi primenjivi za DOK projekte

 1. IPKO će podržati samo pravna lica, organizacije, institucije ili druge organizacije koje su preko svojih aktivnosti korisne za društvo i odgovaraju misiji i viziji kompanije.
 2. IPKO će podržati ličnosti, organizacije, institucije ili druge organizacije, koji su pokazali evidenciju o uspešnim aktivnostima koje su od koristi društvu.
 3. IPKO će podržati aktivnosti koje promovišu:
  • Civilizovanost i gostoprimstvo
  • Poštovanje zakona
  • Ljudska prava
  • Zaštitu životne sredine
 4. IPKO neće podržati nijednu aktivnost bilo koje političke stranke ili njenih lidera, aktivnosti koje promovišu podele među građanima, polovima ili etničkim pripadnostima i druge nedemokratske aktivnosti.
 5. IPKO će podržati aktivnosti koje mogu ojačati imidž kao poslodavac izabran na Kosovu.
 6. IPKO će podržati aktivnosti koje promovišu IPKO kao oslonac privrede Kosova.

Javni poziv za projekte Društvene odgovornosti korporacije Svi zahtevi za donacije će biti razmotreni od strane komisije DOK i svi kandidati će biti obavešteni o statusu svojih zahteva u roku od 45 dana.

 

Opšti uslovi koji se primenjuju na projekte sponzorstva

 1. IPKO će podržati samo ona pravna lica, institucije ili druge organizacije koje će kroz svoje aktivnosti povećati svest organizacije, a te aktivnosti će služiti i u skladu su sa misijom i vizijom kompanije.
 2. IPKO će podržati aktivnosti koje su usko povezane sa njegovom strategijom sponzorstva:
  1. Zabava,
  2. Sport
  3. Kultura i umetnost.

IPKO neće podržati nijednu aktivnost bilo koje političke stranke ili njihovih lidera, koje promovišu podele među građanima, polovima ili pripadnicima različitih etničkih zajednica, kao ni druge nedemokratske aktivnosti.

Svi zahtevi za sponzorstvo će razmotriti Komitet za sponzorstva i donacije i svi kandidati će statusu njihovih zahteva biti obavešteni u roku od 30 dana.

APLIKACIJA ZA DONACIJEAPLIKACIJA ZA SPONZORISANJE

Popunjena aplikacija za sponzorisanje treba da se podnese na sponsorime@ipko.com, dok za donacije treba da se podnese na donacionet@ipko.com

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp