IPKO je omogućio korišćenje kratkih SMS kodova 55049, 55001, 55006 i 55008 radi prikupljanja novca za lica kojima je potreban za lečenje ili kako bi se podržale druge humanitarne inicijative.

24 zahteva podržano je tokom 2016 godine

31 zahteva podržano je tokom 2017 godine

37 zahteva podržano je tokom 2018 godine

20 zahteva podržano je tokom 2019 godine

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?