IPKO Telecommunications LLC (na dalje samo “IPKO”) je kompanija koja je osnovana u skladu sa primenjivim zakonima na Kosovu, uz potpuno vlasništvo Telekoma Slovenije. U potpunom skladu sa Zakonom na snazi o zaštiti ličnih podataka 06/L-082 prerađuje lične podatke korisnika njenih usluga elektronske komunikacije. Prerada podrazumeva uzimanje ličnih podataka, kao i njihovo korišćenje za potrebe sprovođenja sporazuma o pružanju usluge koju je odabrao korisnik, kao i njihovo korišćenje u cilju pružanja drugih usluga korisniku, odnosno prikupljanje, registrovanje, organizovanje, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje ili izmena, povlačenje, konsultovanje, korišćenje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, njihovo korišćenje putem korišćenja sredstva informativne tehnologije.

Svi lični podaci koje IPKO prikupi od korisnika njegovih usluga, koriste se u prerađuju se časno, pravično i uvek u punom skladu sa zakonodavstvom na snazi.

Lični podaci se prerađuju ili čuvaju samo na vremenski period koji je u sklad sa specifičnim ciljevima i za koje je te podatke prikupio IPKO radi poštovanja obaveza koje proizilaze iz Zakona o elektronskim komunikacijama i ostalog zakonodavstva na snazi.

Lični podaci koje IPKO prikuplja, obuhvataju sledeće:

 • Ime, prezime, lični broj, adresa, i-mejl adresa, kontakt broj;
 • Podatke koji su povezani sa mobilnim brojem kao i uslugama mobilne telefonije, kao što su pozivi (dolazni i odlazni), dolazne i odlazne poruke (bez sadržine teksta), IMEU broj, serijski broj broja, lokacija ostvarenog – primljenog poziva, transakcije obračunavanja koje su povezane određenom uslugom;
 • Podatke koji su povezani sa uslugama interneta kao što su i-mejl adresa, username (korisničko ime) IP adresa, lokacija IP adrese;
 • Podatke koji su povezani sa televizijskom uslugom DTV i TVIM;
 • Podatke koji su povezani sa uslugama fiksne telefonije;
 • Podatke koji su povezani sa IPKO-vim aplikacijama za onlajn kupovinu usluga kao i na službenoj internet stranici IPKO-a.
 • Podatke koji su povezani sa žalbenim zahtevima korisnika upućenim IPKO-u preko zvaničnih kanala komunikacije, obuhvatajući, ali ne ograničavajući se na elektronsku poštu/ i-mejl ili socijalne mreže.
 • Podatke upućene IPKO-vom Call centru povodom podnošenja žabi/zahteva.

 

Saglasnost za preradu ličnih podataka

IPKO trba da ima zakonski osnov da bi prerađivao vaše lične podatke. U većini slučajeva zakonski osnov će biti jedan od dole navedenih: (a) kako bi ispunili naše ugovorne obaveze prema vama, na primer kako bismo obezbedili usluge, kako bismo obezbedili da se računi korektno plaćaju. (b) Kada ste vi dali saglasnost za preradu. (c) Radi ispunjenja naših zakonskih obaveza, kao što je objašnjeno iznad. (d) Da ispunimo naše legitimne interese, na primer kako bismo shvatili kako koristite naše usluge i proizvode i da biste nam omogućili da o tome dobijemo saznanja, što će nam pomoći da razvijamo nove proizvode i usluge i da personalizujemo uslugu za vas. Kada IPKO prerađuje ličnu informaciju kako bi ispunio legitimne interese, IPKO stvara i snažne zaštitne mere da se obezbedi da i vaša privatnost bude zaštićena i da obezbedi da naši zakonski interesi ne budu prevaziđeni vašim interesima ili osnovnim pravima i slobodama. (e) Kako bi zaštitili bitne interese subjekta podataka ili drugog fizičkog lica. (f) neophodno za izvršenje neke dužnosti koja se izvršava zbog interesa javnosti. IPKO nije odgovoran ukoliko ste vi otkrili neki od vaših podataka trećoj strani, i kao rezultat toga dobijate poruke ili vas kontaktiraju na neki drugi način komuniciranja. U takvom slučaju, savetujemo vas da se žalite pri Agenciji za zaštitu ličnih podataka, protiv kompanije koja vas uznemirava preko neovlašćene/ neželjene komunikacije.

IPKO može da dobije vašu saglasnost da prikuplja i koristi određene vrste ličnih informacija kada se tako nešto od IPKO-a zahteva zakonom (na primer u vezi sa kolačićima (cookies). IPKO vas ohrabruje da kontaktirate IPKO kako biste ažurirali ili prepravili vaše informacije ukoliko se izmene i ukoliko je lična informacija u IPKO-u o vama netačna. IPKO kontroliše prikupljene i prerađene podatke u skladu sa ovom politikom o privatnosti, kao i sa primenjivim zakonima. IPKO se angažuje da radi sa vama kako bi došao do pravičnog rešenja za svaku žalbu ili brigu u vezi sa privatnošću. Ukoliko verujete da IPKO nije bio u stanju da van pomogne u vezi sa vašom žalbom ili brigom, imate pravo da se žalite organu za zaštitu ličnih podataka.

Kako bismo vam omogućili što bolje usluge, IPKO će, samo uz vašu saglasnost, koristiti lične podatke i cilju direktnog marketinga. Možete iskoristiti da vas ne kontaktiraju iz svim marketinških polja direktno slanjem i-mejla na info@ipko.com ili ipkoprivacy@ipko.com.

 

Možete odabrati da budete informisani o:

 • Aktuelne ponude

Vi birate da budete obavešteni kada predstavljamo nove mobilne telefone, pakete ili usluge za sve naše klijente. Putem ovoga prihvatate da budete informisani u isto vreme o novostima i opštim ponudama IPKO Telecommunications LLC putem SMS-a / MMS-a, elektronske pošte, obične pošte, poziva / video poziva, televizije, multimedijalnih platformi, aplikacija, internet stranica kompanije i društvenih mreža i takođe dozvoljavate da IPKO Telecommunications LLC obradi vaše podatke u svrhe direktnog marketinga roba i usluga.

 

 • Ponude samo za mene

Vi birate da budete informisani kada predstavljamo mobilne telefone ili usluge koje su usklađene sa vašim potrebama.

Vi prihvatate da želite da se upoznate sa pogodnostima i ponudama koje su usklađene vama lično i dozvoljavate da IPKO Telecommunications LLC preradi vaše podatke u te svrhe, podatke o korišćenju usluga kompanije, internet stranice i njene aplikacije, socijalne mreže, program vernosti, kao i podatke saobraćaja i mesta nalaženja iz ovog ugovornog odnosa. Podaci se mogu preraditi i za pripremu i prenos personalizovanih ponuda preko SMS-a/ MMS-a, elektronske pošte, obične pošte, poziva/video poziva, socijalnih mreža, televizije, multimedijalnih platformi, aplikacija i internet stranica kompanije.

 

 • Ponude koje lično predstavljamo kod kuće

Odaberite ukoliko želite da vas savetujemo lično kod kuće, na primer kada mi proširimo našu mrežu sa novim uslugama na vašoj lokaciji.

Putem ovoga, vi se slažete da agent IPKO Telecommunications LLC može da vas poseti kod kuće i da vam predstavi neku ponudu koja je priklađena lično za vas. Vi dozvoljavate da se vaši podaci o korišćenju usluga, obuhvatajući i saobraćaj i podatke o mestu nalaženja, koriste u ovu svrhu pod ovim ugovornim odnosom.

 

Pomozite poboljšanju usluga:

* Pomozite nam da budemo još bolji

Izaberite da nam pomognete. Na osnovu informacije o tome koje usluge koristite, mi ćemo biti u stanju da poboljšamo našu ponudu.

Budući da želite da doprinesete razvoju usluga i još boljem iskustvu korisnika, prihvatate da IPKO Telecommunications LLC može preraditi vaše podatke, podatke o korišćenju usluga kompanije, internet stranice i njene aplikacije, socijalne mreže, program odanosti i podatke o saobraćaju i mestu nalaženja iz ovog ugovornog odnosa. Kompanija može da analizira vaše podatke, ukjljučujući segmentaciju i profilisanje, kako bi razvila usluge i pripremila moderne ponude komunikacije (na primer planiranje i razvoj usluga i aplikacija, procena tržišta, merenje performanse prodaje, merenje performanse marketinških aktivnosti, aktivnosti radi poboljšanja iskustva i kvaliteta korisnika usluga).

 

Cookies/ Kolačići

Zvanična internet stranica IPKO-a www.ipko.com koristi „kolačiće“. „Kolačići“ su tekstualne datoteke koje su čuvaj u kompjuterskom sistemu preko internet pretraživača. Mnogi kolačići sadrže takozvani „ID kolačić“. „ID kolačić“ je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od skupa karaktera preko kojih se mogu odrediti internet stranice i serveri u specifičnom internet pretraživaču na kojem je sačuvan kolačić. To dozvoljava posečenim internet stranicama i serverima da naprave razliku između pojedinačnog pretraživača i subjekta podataka sa drugih internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Poseban internet pretraživač može da se prepozna i identifikuje korišćenjem jedinstvenog ID kolačića. IPKO korisnicima ove internet stranice može pružati lakše usluge ua korisnike, a koje ne bi bile moguće bez korišćenja kolačića. Kolačići nam dozvoljavaju da prepoznamo korisnike naše internet stranice, a cilj tog prepoznavanja jeste da korisnicima olakšamo korišćenje naše internet stranice. Korisnik internet stranice koji koristi kolačiće na primer ne mora da upisuje podatke za pristup svaki put kada pristupa internet stranici, jer to radi internet stranica i kolačić je sačuvan u kompjuterskom sistemu korisnika. Korisnik može u svako vreme da spreči postavljanje kolačića preko naše internet stranice preko odgovarajućeg rasporeda internet stranice i tako zauvek može negirati postavljanje kolačića. Šta više, kolačići koji su već postavljeni, mogu se izbrisati u svako vreme preko internet pretraživača ili ostalih softverskih programa. To je moguće na svim internet pretraživačima. Ukoliko korisnik deaktivira postavljanje kolačića u internet pretraživač, neće sve funkcije na našoj internet stranici biti upotrebljive u potpunosti.

 

Očuvanje podataka

Čuvamo vaše lične podatke onoliko koliko je potrebno i koliko su bitni za pružanje naših usluga, u skladu sa zakonima na snazi. Pored toga, mi možemo da čuvamo vaše lične podatke i nakon zatvaranja vašeg naloga, kako bismo sprečili prevare, kako bismo prikupili neki neisplaćeni dug, radi rešavanja sporova, radi sprovođenja našeg sporazuma o uslovima korišćenja, kako bismo pomogli istragu i radi preduzimanja ostalih dozvoljenih ili traženih radnji prema primenjivim zakonima.

U slučajevima kada više nije neophodno da se vaši lični podaci čuvaju ili kada prestane namera zbog kojeg su se prikupljali ili čuvali vaši lični podaci, mi ih uništavamo sigurno u skladu sa nacionalnim zakonima o privatnosti i zaštiti ličnih podataka i našim unutrašnjim politikama.

Kako možete kontrolisati podatke koje ste podelili sa nama

Vi kontrolišete podatke koje delite sa nama. Uvek imate mogućnost da posetite IPKO-ve radnje ili da nam pišete na info@ipko.com ili ipkoprivacy@ipko.com gde će vam na raspolaganju biti svi vaši lični podaci, mogućnosti da se ograniče, obrišu, poprave podaci, data saglasnost ili povlačenje prethodnih saglasnosti.

Pristup vašim ličnim podacima ili prepravljanje podataka

Mi preduzimamo potrebne korake kako bismo obezbedili i garantovali da su lični podaci koje mi prikupimo tačni i ažurirani i obezbeđujemo vam mogućnost pristupa i njihove prepravke, onoliko koliko dozvoljava primenjivi zakon na Kosovu. Možete pogledati, razmatrati, izmeniti vaše lične podatke odmah, čim se promene ili kada su netačni. Mi ne preuzimamo na sebe nikakve nadoknade u slučaju štete koja se može izazvati kao rezultat vaših netačnih ili neažuriranih podataka.

 

Bezbednost ličnih podataka

IPKO sprovodi mere tehničke, fizičke i administrativne bezbednosti kako bi zaštitio bezbednost vaših ličnih podataka od gubljena, zloupotrebe, nezakonitog pristupa, neovlašćenog otkrivanja ili izmene. Neke od zaštitnih mera koje IPKO koristi obuhvataju kontrolu fizičkog pristupa našim centrima podataka i kontrolu ovlašćenja pristupa ličnim podacima.

 

Podela ličnih podataka sa trećim stranama

IPKO će podeliti vaše lične informacije samo sa stranama koje pomažu sprovođenje ugovora koji je potpisao korisnik, kao što su:

Ugovarači koji sa nama rade: Mi radimo sa ugovaračima kako bi nam pomogli da pružamo usluge, obuhvatajući analitička, marketinška, reklamna polja, validaciju profesionalnih akreditiva, usluga prema klijentu i usluge vršenja isplata. Mi možemo ovim ugovaračima da obezbedimo ove lične informacije o korisnicima naših usluga kako bi oni mogli da ispunjuju svoje odgovornosti prema nama, međutim, mi od njih tražimo da se slože i da ograniče korišćenje ovih ličnih podataka radi ispunjenja ovih odgovornosti sklapajući posebne ugovore koji garantuju nivo bezbednosti ovih podataka, preduzimajući sve neophodne tehničke mere, kao što je to predviđeno zakonom.

 

Otkrivanje podataka Agencijama koje sprovode zakon

IPKO može otkriti vaše informacije organima sprovođenja zakona, vladinim agencijama ili trećim stranama koje su ovlašćenje, u odgovoru na neki verifikovani zakon u vezi sa terorističkim delatnostima, krivičnim istragama ili navodnim nezakonitim aktivnostima ili nekom drugom aktivnošću koja nas može dovesti, ili nekog drugog korisnika, pred neku zakonsku odgovornost. IPKO je obavezan da na osnovu zakonskog okvira ili sprovođenjem naloga nadležnog tužilaštva ili suda, pošalje vaše lične podatke ukoliko to zatraže specijalizovani državni organi, samo u slučajevima krivične istrage. IPKO je takođe zakonski obavezan da sarađuje u slučajevima prisluškivanja telefonskih razgovora i korišćenja interneta kao i da Kancelariji državnog tužioca tehničku infrastrukturi prisluškivanja, u funkciji Zakona o presretanju elektronskih komunikacija br. 05/L-030, Zakonika o krivičnom postupku 2012/04-L-123 i određenih izmena.

 

Kontakt

Posvećeni smo poštovanju i zaštiti vaše privatnosti, s toga je IPKO, kao i što je predviđeno Zakonom za zaštitu ličnih podataka, sada imenovao službenika za zaštitu ličnih podataka, kako bi vam pomogao u vezi sa svim pitanjima koji su povezani sa vašim ličnim podacima. Detalji kontakata službenika za zaštitu ličnih podataka su:

Arboneta Thaçi Gashi, službenica za zaštitu ličnih podataka u IPKO-u, i-mejl adresa: arboneta.thaci@ipko.com , 038/049/700700, IPKO Telecommunications LLC, Ulica “Zija Shemsiu” Ulpijana, Priština, Kosovo.

Za svako pitanje koje imate u vezi sa politikom privatnosti molimo vas ne oklevajte da nas kontaktirate, ukoliko imate pitanje, primedbu, zahtev ili žalbu u vezi sa korišćenjem podataka u gore navedene svrhe, molimo vas da nas pisanim putem kontaktirate na elektronske adrese:  ipkoprivacy@ipko.com  ili  info@ipko.com.