Obaveštenje o produženju roka za prihvatanje ponuda

Nakon obaveštenja za objavljivanje aktivnosti „Zahtev za predloge za pružanje usluge administracije prenosa brojeva za Kosovo“, objavljenog na sajtu ARKEP-a u dt. 05.06.2023, po zahtevu zainteresovanih lica, obaveštavamo Vas da je rok za podnošenje ponuda produžen do 19.07.2023.godine do 16:00 časova.

Takođe vas obaveštavamo da će se zahtevi za informacijama i pojašnjenjima primati do dana 20.12. 25. Juna 2023. godine.

____________________________________________________________________________________________________________________

Obaveštenje za objavljivanje aktivnosti “Request for Proposals to provide a Number Portability Administration Service for Kosovo” 

Na osnovu Uredbe o Prenosivosti Brojeva br. 58, član 14.2, ovu aktivnost izdaje ARKEP u ime Operatera.

Licima zainteresovanim za podnošenje predloga se savetuje da pošalju e-poštu na npc@arkep-rks.org kako bi svoje interesovanje registrovali što je pre moguće, a u svakom slučaju, pre 20. juna 2023. godine.

Zahtevi za dalje informacije ili pojašnjenja neće biti prihvaćeni nakon 20. juna 2023. godine.

KOMPLETNI PREDLOZI MORAJU BITI PRIMLJENI NAJKASNIJE DO 05.07.2023, 16:00 ČASOVA.

Request for Proposals to provide a Number Portability Administration Service for Kosovo 05 June 2023

Izvor: Regulatorni Organ Za Elektronske I Poštanske Komunikacije (arkep-rks.org)

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?