Pako sadrži 200 minuta, 200 SMS i 200 MB mesečno, za samo 2.04 EUR.

Ovaj paket važi za decu od 6-15 godina, koji moraju imati identifikacioni dokument sa sobom i sa njima u prodavnici treba da budu njihovi roditelji. Roditelj može registrovati do 5 dece.

Nakon prvog aktiviranja u prodavnici, na račun deteta će biti prebačeno 200 MIN + 200 SMS + 200MB za samo 2.04 EUR svakog meseca.

Nakon toga, preko svog telefona, roditelj može:

  • proveriti stanje paketa deteta
  • aktivirati drugi paket svakog meseca
  • biti obavešten kada su minute njihovog paketa pri kraju
  • biti obavešten kada je dete pokušalo da aktivira paket, ali nije imalo dovoljno kredita

Minuti, SMS važe za komuniciranje unutar kompanije IPKO

Kodovi za roditelje

  • Pozovite *511*049xxxxxx# da mu aktivirate paket
  • Pozovite *544*049xxxxxx# da proverite stanje paketa

Kodovi za dete

  • Pozovite *511*1# da aktivirate paket
  • Pozovite *544# da proverite stanje paketa
  • Pozovite *707# da deaktivirate paket

Godišnji Junior paket

Takođe, možete uzeti paket JUNIOR za 1 godinu, zajedno sa jednim od pametnih telefona, počev od 49.95€.