Aplikacija IPKO Junior, koju dobijate uz pametni sat Alcatel Move Time stvorena je posebno za vas, roditelje, kako biste bili bliže vašoj deci u bilo koje vreme.

Roditelji sada mogu da znaju tačno mesto na kojem se nalaze njihova deca koja nose pametan sat Alcatel Move Time preko IPKO-ve aplikacije Junior koja funkcioniše putem GPS ili WiFi.

Pametan sat Alcatel Move Time zajedno sa aplikacijom Junior omogućava:

1. Glasovnu komunikaciju “Voice Chat”

· Pozovite vaše dete direktno sa vašeg telefona

2. Praćenje mesta nalaženja

· Pronađite tačno mesto na kojem se nalazi vaše dete putem GPS-a ili WIfi-ja

3. Opcija “SOS urgencija”

· Odabirom opcije „SOS urgencija“ na satu će se aktivirati automatsko registrovanje mesta nalaženja i ono će vam biti poslato

4. Alarm

· Podesite alarm za školu direktno na pametnom satu

5. Podaci istorije

· Registrovanje i čuvanje istorije (registrovanih lokacija od aktiviranja sata)

6. Usklađivanje/regulisanje sata

· Regulišite sar da ne smeta vašem detetu kada je u školi

7. Spisak kontakata

· Registrujte brojeve članova porodice i bližnjih na satu

Paket IPKO Junior, koji važi 30 dana, sadrži:

· 100 Minuta (u mreži)

· 300 MB (putem Edge)

Aplikaciju možete preuzeti sa telefona sa operativnim sistemima iOS i Android.

Cena pametnog sata + Junior paketa je samo 8 evra mesečno, odnosno 96 evra ukupno za 12 meseci.