• arianit-duraku[1]

    Arianit DURAKU

    Direktor sektora prodaje

Dolazi iz bankarskog sektora, g. Duraku je iskusan direktor sa više od 16 godina značajne stručnosti u upravljanju programom, izgradnjom i upravljanjem timova prodaje koji su se dokazali da posao izvode sa rezultatima.

On se ističe svojim pristupom koji je poslovno orijentisan i nagonom koji je vođen ka upornim porastom u svakom poslovnom segmentu. Pre dolaska u IPKO, g. Duraku je radio za TEB banku, ProCredit banku, Merci Corps i OEBS.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp