049/700 700

Samsung Smart LED TV, Seria 7

Za 12 meseca: Çmimi për TVset është 58.25€ në muaj + MAX Elite 25.00€ apo MAX Mega HD 29.90€

Za 24 meseca: Çmimi për TVset është 29.13€ në muaj + MAX Elite 25.00€ apo MAX Mega HD 29.90€

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp