049/700 700

Samsung Smart LED TV

Za 12 meseca: Çmimi për TVset është 40.00€ në muaj + MAX Elite 25.00€ apo MAX Mega HD 29.90€

Za 24 meseca: Çmimi për TVset është 20.00€ në muaj + MAX Elite 25.00€ apo MAX Mega HD 29.90€

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp