049/700 700

OUT OF STOCK- Samsung Smart LED TV, Seria 8

Za 12 meseca: - Me pakon Max ELITE 25.00€+ TV 34.83€ në muaj


- Me pakon Max MEGA HD 29.90€+ TV 34.83€ në muaj

Za 24 meseca: - Me pakon Max ELITE 25.00€+ TV 17.42€ në muaj


- Me pakon Max MEGA HD 29.90€+ TV 17.42€ në muaj

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp