049/700 700

Samsung Smart LED TV, Seria 8

Za 12 meseca: - Me pakon Max ELITE 25.00€+ TV 149.92€ në muaj


- Me pakon Max MEGA HD 29.90€+ TV 149.92€ në muaj

Za 24 meseca: - Me pakon Max ELITE 25.00€+ TV 74.96€ në muaj

- Me pakon Max MEGA HD 29.90€+ TV 74.96€ në muaj

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp