Merr më shumë me resiverin tuaj.

Llojet e Resiverëve & Funksionet

Smart Box

smart
ModeliSmartBox
PërshkrimiSmart Set Top Box
Video FormatiMpeg-4
Lloji i konektoritHDMI Cable, Cat5, 2x USB
Funksionet:
Udhëzimet për programin elektronikPo
Lista favorite e kanalevePo, (rirenditja e kanaleve) Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite 
Video Incizim PersonalPo
Ndryshim i kohësPo
VODPo (4500 filma)
Catchup TVPo (10 kanale)
Kontrolli prindërorPo (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen) Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror
Media PlayerPo
*Çmimi40.70€

*Çmimi për resiver mund të zbritet ose të ofrohen edhe për 0 euro, në varësi të ofertave promocionale të cilat janë te publikuara ndaras.

Standard Box - KAON SD

kaonsd
ModeliKAON SD
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiSD- Mpeg-2
Lloji i konektoritSCART, RGB Cable
Funksionet:
Udhëzimet për programin elektronikPo
Lista favorite e kanalevePo, (rirenditja e kanaleve nuk eshte e mundshme)  Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite 
Kontrolli prindëror

 

Po (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen) Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror
*Çmimi20.30€

*Çmimi për resiver mund të zbritet ose të ofrohen edhe për 0 euro, në varësi të ofertave promocionale të cilat janë te publikuara ndaras.

Standard Box - KAON HD

kaonhd
ModeliKAON HD
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiHD- Mpeg-4
Lloji i konektoritHDMI
Funksionet:
Udhëzimet për programin elektronikPo
Lista favorite e kanalevePo, (rirenditja e kanaleve nuk eshte e mundshme)  Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
Video Incizim PersonalPo
Kontrolli prindëror

 

Po (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen) Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror

 

Standard Box - Glee

Glee
ModeliGlee
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiSD- Mpeg2, Mpeg-4
Lloji i konektoritRGB Cable
Funksionet:
Udhëzimet për programin elektronikPo
Lista favorite e kanalevePo, (rirenditja e kanaleve është e mundshme) Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
Video Incizim PersonalPo
Kontrolli prindëror

 

Po (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen) Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror
*Çmimi20.30€

*Çmimi për resiver mund të zbritet ose të ofrohen edhe për 0 euro, në varësi të ofertave promocionale të cilat janë te publikuara ndaras.

*Shënim: Ju lutemi referojuni tarifës për aktivizim të pakos së përzgjedhur.

Në pajtim me Rregulloren e re të KPM-së për shpërndarjen e shërbimeve mediale dhe audiovizivuele, IPKO ofron për përdoruesit fundor mundësinë për të bërë riprogramimin e renditjes numerike të programeve në resiver (Set-Up Box) dhe gjithashtu mundëson vendosjen e kontrollit prindëror. Rrjedhimisht, ofrohen katër lloje të ndryshme të resiverëve (STB), me funksionalitete të ndryshme, në mënyrë që përdoruesit fundor të përzgjedhin konfigurimet për nevojat e veta. Më poshtë ju lutem gjeni përshkrim përkatës për të gjitha rastet. Gjithashtu në çdo resiver, funksionalitetet për listën e preferuar dhe kontrollin prindëror kanë udhëzimet e duhura se si mund të mundësohen këto shërbime.

Shënim: Resiverët e llojit KAON janë të kufizuara në numër.