• arianit-duraku[1]

    Arianit DURAKU

    Drejtor i Shitjes

Z. Duraku vjen nga sektori bankar dhe është një zyrtar ekzekutiv me përvojë me më tepër se 16 vite ekspertizë domethënëse në menaxhimin e programeve, ndërtimin dhe menaxhimin e ekipeve të shitjes që janë dëshmuar me rezultate në përformancën e tyre.

Ai shquhet nga qasja e tij e orientuar në biznes dhe nga një shtytje që udhëhiqet nga rritja e vazhdueshme e secilit segment të biznesit. Para se t’i bashkëngjitej IPKO-s, z. Duraku ka punuar për bankën TEB, bankën Pro-Credit, organizatën Mercy Corps dhe për OSBE-në.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp