• arta-koka[1]

    Arta KOKA GRUBI

    Menaxhere e Burimeve Njerëzore

Arta ka më shumë se 15 vite përvojë menaxheriale dhe mbi 7 vite përvojë gjithëpërfshirëse  në lëmin e Burimeve Njerëzore si menaxhere në IPKO, si dhe si ligjëruese në fushën akademike. Ajo është arsimuar në universitetet e mirë-njohura amerikane, britanike dhe të BE-së, dhe është kandidate për  doktoraturë  me specializim në Ndërmarrësi në Ekonominë e Punës.

Arta ka publikuar në revista shkencore ndërkombëtare, duke u përqendruar në menaxhimin e Burimeve Njerëzore. Synimi i detyrës së saj aktuale është që të aftësoj BNJ-të që të integrohen plotësisht në operacionet e biznesit dhe që të luajnë një rol integral në arritjen e planit strategjik të kompanisë.  Para se t’i bashkëngjitej IPKO-s, Arta ka punuar si këshilltare ekonomike në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe po ashtu ka mbajtur pozita ekzekutive në projekte të BE-së dhe të USAID-it.