• avdi-bytyqi[1]

    Avdi BYTYÇI

    Menaxher i Prokurimit

Avdiu është menaxheri i Prokurimit i kompanisë, ku ai ka sjellë më shumë se 16 vite përvojë menaxheriale në Prokurim. Ai i është bashkëngjitur IPKO-s në prill të vitit 2008. Avdiu posedon Diplomë Masteri në Administrim Biznesi në Menaxhimin e Përgjithshëm nga Universiteti i Sheffield-it. Ai ka përvojë të dëshmuar strategjike ndërkombëtare në prokurim  në menaxhimin e furnizuesve, historikun e proceseve të analizimit, negocimit, përmirësimit, ekonomicitetit dhe transformimit të prokurimit në vlerën më të mirë monetare.