• zana-bejta[1]

    Zana BEJTA

    Drejtoreshë e Çështjeve Ligjore dhe Rregullatore

Zana e udhëheqë Njësinë për Çështje Ligjore dhe Rregullatore në IPKO prej më tepër se 3 vitesh, dhe paraprakisht kishte filluar si këshilltare ligjore. Ajo është e specializuar në Shkencat e Komunikimit dhe ato Kompjuterike në Universitetin e Londrës, Kolegji Queen Mary. Ajo dhe ekipi i saj kanë arritur ta bëjnë IPKO-n shembullin më të mirë të një kompanie e cila operon në  përputhje me të gjitha ligjet e zbatueshme.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp