U kontinuiranim naporima za uspostavljanje što boljeg okruženja za decu u našoj zemlji, IPKO je podržavao organizacije koje se bave decom s posebnim potrebama. Donacija je raspodeljena u 10 centara, a imala je za cilj da se olakša proces učenja među decom sa posebnim potrebama.

Pet resursnih centara i pet organizacija nalazi se među onima koji su ostvarili korist, i to: Resursni centar za decu sa intelektualnim oštećenjem “Napredak” u Prištini, “Ljef Nosi” u Prizrenu, ”Majka Tereza” u Mitrovici, Resursni centar za decu sa oštećenjem vida “Dželjadin Deda” u Peći, Specijalna škola za decu sa višestrukim oštećenjima “Nada” u Štimlju, Organizacija “PEMA” u Uroševcu, Down Syndrome Kosova u Prištini, Udruženje “AUTIZAM” u Lipljanu, “Udruženje gluvih” u Prištini i organizacija “HANDIKOS” u Suvoj Reci.

Ove organizacije su podržane iznosom od 10 hiljada evra. Donacija je data zasnovano na potrebama navedenih centara, koji su tom prilikom opremljeni konkretnim/didaktičkim materijalima i drugim nastavnim sredstvima koja olakšavaju rad sa decom sa posebnim potrebama.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?