Radi pružanja fiksnih usluga od strane IPKO, Korisniku se daje na korišćenje oprema koja omogućava pružanje tih usluga.
Oprema će ostati u vlasništvu IPKO-a, dok Korisnik koristi istu tokom trajanja ugovora.

Korisnik je obavezan da vrati opremu koja mu je data na korišćenje najkasnije 5 (pet) dana od dana prekida/isteka ugovora.

Korisnik se obavezuje da će koristiti i održavati opremu u skladu sa uslovima koji su navedeni u USLOVIMA PRETPLATE a koji su integralni deo Ugovora.

U slučaju da s oprema ne vrati, štete kao posledice korišćenja koje nije bilo u skaldu sa uputima kao i gubitka, Korisnik je obavezan da plati punu vrednost aparata, u skladu sa vrednošću koja je navedena u dole prikazanoj listi cena.

Vrsta opremeCena po aparatu
Resiver60.00 €
Smart Card10.00 €
Modem60.00 €
Gpon Modem120.00 €

*Napomena: IPKO zadržava pravo izmene cene po aparatu u zavisnosti od promena cene na tržištu i savetuje vam da posetite ovu stranicu a bi se upoznai sa aktuelnim cenama koje se primenjuju

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?