Informacija: Poštovani kupci, od 6. aprila cene opreme će se promeniti, kao što je prikazano u nastavku. U slučaju da se više ne slažete sa izmenama, pozivamo vas da posetite prodavnice IPKO kako biste vratili opremu, najkasnije u roku od 5 dana od dana primene izmena. U bilo kom trenutku raskida ugovora od 6. aprila, u slučaju nepovrata opreme, primenjivaće se nove tarife.

Vrsta opremeCena po aparatu
Resiver60.00 €
Smart Card10.00 €
Modem60.00 €
Gpon Modem120.00 €

Radi pružanja fiksnih usluga od strane IPKO, Korisniku se daje na korišćenje oprema koja omogućava pružanje tih usluga.
Oprema će ostati u vlasništvu IPKO-a, dok Korisnik koristi istu tokom trajanja ugovora.

Korisnik je obavezan da vrati opremu koja mu je data na korišćenje najkasnije 5 (pet) dana od dana prekida/isteka ugovora.

Korisnik se obavezuje da će koristiti i održavati opremu u skladu sa uslovima koji su navedeni u USLOVIMA PRETPLATE a koji su integralni deo Ugovora.

U slučaju da s oprema ne vrati, štete kao posledice korišćenja koje nije bilo u skaldu sa uputima kao i gubitka, Korisnik je obavezan da plati punu vrednost aparata, u skladu sa vrednošću koja je navedena u dole prikazanoj listi cena.

Risiver

TipVrsta opremeCena po aparatu
RisiverHD STB – GL-C850 New Glee30.00
RisiverSD STB – GL-C720 NewGlee30.00
RisiverSMARTBOX60.00
RisiverKaon SD DVB-C30.00
RisiverKaon HD DVB-C30.00
Smart CardIPKO SMART CARD10.00
ModulCard Module35.00
RisiverCrenova Nanoline HD STB30.00
RisiverCrenova IPTV HD STB HEVC 372745.00

Modem

TipVrsta opremeCena po aparatu
Modem 16*4Modem FritzBox 649045.00
Modem 16*4Modem Refurbished TC7210 16×445.00
Modem 8*4Modem Vision – TV20.00
Modem 8*4Modem Refurbished EPC321220.00
Modem 8*4Modem Refurbished EPC3928AD20.00
Modem 8*4Modem Refurbished TC7200.2020.00
Modem GPONHG8242H Huawei60.00
Modem 8*4Thomson TWG 870 3.0 internal Antenna20.00
Modem 8*4Modem UBEE EVM 320620.00
Modem 8*4Modem EuroDOCSIS 3.0 Thomson TWG870U20.00
Modem 8*4Modem Technicolor THG571K Docsis 3.020.00
Modem 8*4Cisco EPC3212 Cable Modem20.00
Modem 8*4Modem 3.0 CNB SBV6120E20.00
Modem 8*4Modem 3.0 CBN CH6541E WiFi20.00
Modem 8*4Docsis Modem DPX220320.00
Modem 8*4Cisco EPC3208G Cable Modem20.00
Modem 8*4Thomson Modem THG54120.00
Modem 8*4Modem EPC320820.00
Modem GPONHG8242 GPON Terminal EUR Adapter120.00
Modem 8*4Modem Thomson TWG87020.00
Modem 8*4Modem Thomson TCM47120.00
Modem 8*4Modem EPR232020.00
Modem 8*4Modem EPC210020.00
Modem 8*4Modem EPC220320.00
Modem 8*4Modem EPC243420.00
Modem 8*4Thomson TWG 870 Modem Docsis 3.020.00
Modem 8*4PC2203 Cable Modem Euro docsis20.00
Modem 16*4Modem TG2492 24×445.00
Modem 16*4Modem CGA2121 24×445.00
Modem GPONHuawei GPON Modem HG8247h60.00
Modem GPONGPON MOdem Echolife HG824060.00
Modem 8*4THG541 Euro/Docsis 2.0 Voip Cable modem20.00
Modem 8*4Modem EPC 3208 EUR-Docsis 3.0 EMTA20.00
Modem GPONModem GPON EG8010HG0860.00
Modem GPONModem GPON EG8247HG0160.00
Modem GPONHuawei Modem EG8145V560.00
Modem 32*8Modem Bridge HGM32RE-B45.00
Modem 32*8
Modem CGA2121
45.00
Modem 32*8
Modem Gateway 3.0 CBN CH7469
45.00

*Napomena: IPKO zadržava pravo izmene cene po aparatu u zavisnosti od promena cene na tržištu i savetuje vam da posetite ovu stranicu a bi se upoznai sa aktuelnim cenama koje se primenjuju

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?