Opšti uslovi pretplaćivanja na usluge telekomunikacije koju pruža IPKO sačinjavaju u celosti Sporazum između Pretplatnika i IPKO-a, u kome se na detaljan način opisuju prava i dužnosti obeju strana.

Neophodno je da pretplatnici pažljivo pročitaju dole naveden dokumenat, kako bi im bilo jasno kakvu uslugu pruža IPKO, kao i koji su uslovi za korišćenje ove usluge. Pretplatnik treba jasno da primi k znanju da samim potpisivanjem ovog Ugovora izjavljuje da ga je pročitao/la i da se slaže sa svim uslovima koje ovaj dokumenat predviđa.

 

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?