Dopunu usluge interneta mogu se izvršiti u IPKO-vim radnjama, kod distributera, preko portala E-uplata, kao i preko IPKO-og mobinog telefona pozivajući *101#, gde će se pojaviti spisak IPKO-ih usluga i tu možete odabrati proizvod koji želite da platite.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp