Mbushje për shërbimin e internetit mund të bëni në dyqanet e IPKO-së, tek Distributorët, përmes portalit E-Pagesa, gjithashtu përmes telegonit mobil të IPKO-së duke thirrur *101# ,
kuu shfaqet menyja me shërbimet e IPKO-së ku ju mund të zgjedhni produktin që dëshironi të paguani.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp